Μπέτυ Λιβανού: Ο λόγος που δεν ανοίγει τηλεόραση, συγκλονίζει