«Πιστεύω θα ήμουν καλύτερη μητέρα αν δεν θύμωνα τόσο συχνά»