Νέο διοικητικό συμβούλιο στην Τηλέτυπος ΑΕ – Πρόεδρος ο Γεώργιος Μήτραινας

Συγκροτήθηκε εκ νέου το διοικητικό συμβούλιο της Τηλέτυπος ΑΕ.

Πρόεδρος και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ορίσθηκε ο Γεώργιος Μήτραινας.

Αναλυτικά το νέο διοικητικό συμβούλιο:

Γεώργιο Μήτραινα του Σωκράτους, πρόεδρο ΔΣ, εκτελεστικό μέλος
Γεώργιο Δημάκη του Βασιλείου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Παντελή Ντίλη του Ιωάννου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Παναγιώτη Παπανελόπουλο του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και
Μάρκο Χύτα του Ευαγγέλου, μη εκτελεστικό μέλος.

Κατηγορία: