Ευτυχισμένοι μαζί: Ο Μάρκος αποφασίζει να εκδικηθεί την Εύα