Θέμης Μάλλης: "Τα ρούχα μπορεί να σχηματίζουν «βουνά»"