Φώτης Μεταξόπουλος: Έξοδος με τις γυναίκες της ζωής του