Άρης Κοντός: Η ομοιότητα με τον Brad Pitt και η παρεξήγηση