65.129€ από την ΠΙΝ για το έργο «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Ζακύνθου»

65.129€ από την ΠΙΝ για το έργο «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Ζακύνθου»

Στην έγκριση του 1ου πρακτικού της δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου 2019» Π/Υ: 65.128,69€ (με το Φ.Π.Α.), ως προς την νομιμότητα του, προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΠΙΝ) κατά την συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας e: Presence.gov.gr την Τετάρτη 1η Απριλίου 2020.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ενέκρινε την ανάδειξη του Οικ. Φορέα «Γ.ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε» με ποσοστό έκπτωσης 6,00% (έξη επί τοις εκατό) σε προσωρινό μειοδότη και την ανάθεση στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ζακύνθου της έγγραφης ειδοποίησης του προσωρινού μειοδότη να υποβάλει εντός προθεσμίας 10 ημερών τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 καθώς και της κοινοποίησης στους συμμετέχοντες της απόφασης έγκρισης του 1ου πρακτικού δημοπρασίας.

www.ert.gr

Αποποίηση ευθύνης

Ο ιστότοπος είναι μια πλήρως αυτοματοποιημένη υπηρεσία συνάθροισης, ταξινόμησης και ανάρτησης συνοπτικών ειδήσεων και νέων από άλλους ελληνικούς ειδησεογραφικούς ιστότοπους, μέσω της τεχνολογίας RSS. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την επάρκεια, ποιότητα, πληρότητα ή ακρίβεια των ειδήσεων και των νέων που δημοσιεύονται. Δείτε περισσότερα στο τμήμα "Αποποίηση Ευθύνης" των Ορων Χρήσης.

Δείτε ακόμα - Τελευταίες ειδήσεις