2.520€ για κάθε άνεργο της Ρόδου που θα επιλεγεί από το Training Voucher του ΕΣΠΑ

2.520€ για κάθε άνεργο της Ρόδου που θα επιλεγεί από το Training Voucher του ΕΣΠΑ

Τους ανέργους ηλικίας 30-49 της Ρόδου για συμμετοχή στη δράση «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής» παροτρύνει να συμμετάσχουν ο Δήμος Ρόδου. Μια δράση που αναλαμβάνεται, μέσω του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ρόδου με Παράρτημα Ρομά της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας και αφορά στην πλήρη καθοδήγηση και στήριξη ως προς τη διαδικασία υποβολής της αίτησης.

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και στους κλάδους αιχμής συμπεριλαμβάνονται η μεταποίηση/ βιομηχανία, κατασκευές, υγεία – πρόνοια, τουρισμός και επισιτισμός.

Συγκεκριμένα προβλέπεται:

– παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (4 συνεδρίες)

– παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας διακοσίων (200) ωρών σε ειδικότητες των κλάδων αιχμής

– πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης

– πρακτική άσκηση -on the job training- συνολικής διάρκειας τριακοσίων ογδόντα (380) ωρών

– εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο διακρίνεται σε επίδομα θεωρίας (200 ώρες Χ 5€/ώρα = 1.000€) και επίδομα πρακτικής άσκησης (380 ώρες Χ 4€/ώρα = 1.520€), συνολικής αξίας 2.520€

Προϋποθέσεις συμμετοχής έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τα παρακάτω:

– (1) Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης

– (2) Να έχουν γεννηθεί από 1/10/1971 μέχρι και 31/12/1990

– (3) Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Η υποβολή της αίτησης συμμετοχής γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ειδική ιστοσελίδα και αρχίζει από 23/12/2020 και λήγει την 01/02/2021 και ώρα 14:00. Κατά την υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής ελέγχονται αυτόματα τα ατομικά στοιχεία του αιτούντος μέσω του μητρώου ανεργίας του ΟΑΕΔ και σε περίπτωση μη ταυτοποίησής τους δεν επιτρέπει την υποβολή της Αίτησης. περαιτέρω πληροφορίες στο τηλέφωνο 22410-44752 καθημερινά από τις 10.00-12.00 κα. Ευαγγελία Τσατταλιού, κοινωνιολόγο του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ρόδου με Παράρτημα Ρομά.

www.ert.gr

Αποποίηση ευθύνης

Ο ιστότοπος είναι μια πλήρως αυτοματοποιημένη υπηρεσία συνάθροισης, ταξινόμησης και ανάρτησης συνοπτικών ειδήσεων και νέων από άλλους ελληνικούς ειδησεογραφικούς ιστότοπους, μέσω της τεχνολογίας RSS. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την επάρκεια, ποιότητα, πληρότητα ή ακρίβεια των ειδήσεων και των νέων που δημοσιεύονται. Δείτε περισσότερα στο τμήμα "Αποποίηση Ευθύνης" των Ορων Χρήσης.

Δείτε ακόμα - Τελευταίες ειδήσεις