ΕΡΤ3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (4) ΕΓΓΡΑΦΩΝ/ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Η ΕΡΤ ΑΕ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια ενός συστήματος τεσσάρων ταυτόχρονων εγγραφών/αναπαραγωγών για το σύστημα επεξεργασίας του υλικού των Ειδήσεων της ΕΡΤ3 (CPV:72313000-2 & 51611100-9) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει προσφερόμενης τιμής συνολικά. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 59.900,00€ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, […]

Το άρθρο ΕΡΤ3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (4) ΕΓΓΡΑΦΩΝ/ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΕΙΔΗΣΕΩΝ εμφανίστηκε πρώτα στο ERT.GR.

Αποποίηση ευθύνης

Ο ιστότοπος είναι μια πλήρως αυτοματοποιημένη υπηρεσία συνάθροισης, ταξινόμησης και ανάρτησης συνοπτικών ειδήσεων και νέων από άλλους ελληνικούς ειδησεογραφικούς ιστότοπους, μέσω της τεχνολογίας RSS. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την επάρκεια, ποιότητα, πληρότητα ή ακρίβεια των ειδήσεων και των νέων που δημοσιεύονται. Δείτε περισσότερα στο τμήμα "Αποποίηση Ευθύνης" των Ορων Χρήσης.

Δείτε ακόμα - Τελευταίες ειδήσεις