20 θέσεις εργασίας στον Δήμο Σοφάδων Ν. Καρδίτσας

Ο Δήμος Σοφάδων ανακοινώνει την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ΄ άτομο το μήνα Νοέμβριο. 20 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Να έχουν απολυτήριο τίτλο Δημοτικού Σχολείου τουλάχιστον. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το 55ο. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Αίτηση (Να αναφέρεται ο ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Αριθμός […]
Αποποίηση ευθύνης

Ο ιστότοπος είναι μια πλήρως αυτοματοποιημένη υπηρεσία συνάθροισης, ταξινόμησης και ανάρτησης συνοπτικών ειδήσεων και νέων από άλλους ελληνικούς ειδησεογραφικούς ιστότοπους, μέσω της τεχνολογίας RSS. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την επάρκεια, ποιότητα, πληρότητα ή ακρίβεια των ειδήσεων και των νέων που δημοσιεύονται. Δείτε περισσότερα στο τμήμα "Αποποίηση Ευθύνης" των Ορων Χρήσης.

Δείτε ακόμα - Τελευταίες ειδήσεις