Προσλήψεις στον Δήμο Καρπενησίου

Ο ∆ήµαρχος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για διάστηµα δύο (2) µηνών, όπως φαίνεται παρακάτω:

  • 1 ΥΕ Καθαριστριών Εσωτερικών Χώρων 
  • 1 ∆Ε Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν δικαιολογητικά στα γραφεία του ∆ήµου µέχρι και 21.11.2017.

Κατηγορία: 

Δείτε ακόμα - Τελευταίες ειδήσεις

Share: