Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα η επέκταση του ξύλινου πεζόδρομου

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα η επέκταση του ξύλινου πεζόδρομου

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» εντάσσεται με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, η επέκταση του ξύλινου πεζόδρομου στο λιμάνι της Ακαντιάς.
Το έργο περιλαμβάνεται στις δράσεις της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπλασης (ΣΒΑΑ) του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος, του οποίου οι συνολικοί πόροι διατέθηκαν στο Δήμο Ρόδου με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη.
Το έργο αποτελεί τμήμα του συνολικού έργου «Ανάπλαση Παραλιακής Ζώνης από Θαλασσινή Πύλη μέχρι Λιμένα Ακαντιάς» και αφορά στην επέκταση ξύλινου πεζόδρομου πλάτους 4 μέτρων και ποδηλατόδρομου πλάτους 2,5 μέτρων, συνολικού μήκους 364 μέτρων, επί της οδού Αυστραλίας ως το λιμάνι της Ακαντιάς.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.250.000 ευρώ και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη σε 778.000 ευρώ.
Το έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφορική Ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

www.ert.gr

Κατηγορία: 

Δείτε ακόμα - Τελευταίες ειδήσεις