Επανόρθωση για δημοσίευμα του altsantiri.gr

Όπως ενημερωθήκαμε σήμερα με ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ που απέστειλε η δημοσιογράφος κ. Σοφία Χουντάση προς το altsantiri.gr, ανακριβώς αναφέρθηκε σε σχετικό άρθρο μας με ημερομηνία δημοσίευσης την 5/11/2019 και με τίτλο «Ποιος υπουργός πήρε δημοσιογράφο από τα πρωινά πάνελ και την έκανε διπλοθεσίτισσα;», ότι η κ. Χουντάση κατέχει ταυτόχρονα δύο θέσεις στο Δημόσιο.

Στο παραπάνω άρθρο μας αναφέρθηκε συγκεκριμένα ότι η κα. Χουντάση κατέχει ταυτοχρόνως θέση μετακλητού υπαλλήλου και θέση δημοσιογράφου στο γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βορίδη. Προς τεκμηρίωση των αναφερομένων στο άρθρο μας ισχυρισμών παρατέθηκαν αποσπάσματα των δύο ΦΕΚ (ΥΟΔΔ 583/19-08-2019 για την πρόσληψη της κας Χουντάση ως μετακλητής υπαλλήλου και ΥΟΔΔ 895/29.10.2019 για την πρόσληψή της ως δημοσιογράφου), στα οποία περιέχονται περιλήψεις των υπ’ αριθμ. 6050/198560/02-08-2019 και 7816/256241/09-10-2019 αποφάσεων αντιστοίχως, του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκη Βορίδη.

Δεδομένου ότι ούτε στο υπ’ αριθμ. ΥΟΔΔ 895/29.10.2019 ΦΕΚ (είναι αναρτημένο ΕΔΩ), αλλά ούτε και στο αναρτημένο στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κείμενο περίληψης της υπ’ αριθμ. 7816/256241/09-10-2019 αποφάσεως του Υπουργού για την πρόσληψη της κ. Χουντάση ως δημοσιογράφου (είναι αναρτημένο ΕΔΩ) αναφέρεται ο,τιδήποτε περί παύσεως της ισχύος της προγενέστερης υπ’ αριθμ. 6050/198560/02-08-2019 αποφάσεως (για την πρόσληψη της κ. Χουντάση ως μετακλητής υπαλλήλου), συμπεράναμε λογικά ότι πρόκειται για δεύτερη, παράλληλη σύμβαση εργασίας, επισημαίνοντας παράλληλα πως υπάρχει νέος αριθμός εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου, η οποία επιτρέπεται μόνο βάσει ειδικότερου νόμου και πλήρωσης ειδικών προϋποθέσεων.

Στην σημερινή ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ της κας Χουντάση προς το altsantiri.gr επισυνάπτεται ωστόσο το πλήρες κείμενο της 7816/256241/09-10-2019 απόφασης του Υπουργού κ. Βορίδη, στην παράγραφο 5 της οποίας αναφέρεται σαφώς ότι «Η με αριθμ. Πρωτ. 6050/198560/02.08.2019 (ΥΟΔΔ 583) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (σ.σ. η πρώτη δηλαδή, αυτή που αφορά στη θέση της μετακλητής υπαλλήλου), παύει να ισχύει από 02.09.2019».

Ως εκ τούτου γίνεται πλέον αντιληπτό και σαφές ότι κ. Χουντάση δεν κατέχει δύο θέσεις ταυτοχρόνως αλλά πρόκειται για διαδοχικές, νόμιμες προσλήψεις. Είναι επίσης προφανές ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης (έναντι του οποίου, σημειωτέον, ουδεμία εμπάθεια μας διακρίνει) δεν παρανόμησε προβαίνοντας στην δεύτερη διαδοχική πρόσληψη της κας Χουντάση ως δημοσιογράφου.

Κατά συνέπεια, προς αποκατάσταση της αλήθειας και φυσικά του ονόματος και της δημοσιογραφικής υπόστασης της κας Χουντάση, αισθανόμαστε την ανάγκη και βεβαίως την υποχρέωση να απολογηθούμε για το παραπάνω δημοσίευμά μας και στο πλαίσιο αυτό προβαίνουμε επιπλέον στη δημοσίευση του πλήρους κειμένου της ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ της κας Χουντάση, μαζί με την επισυναπτόμενη σε αυτήν υπ’ αριθμ. 7816/256241/09-10-2019 απόφαση του Υπουργού.

Η εξώδικη δήλωση, διαμαρτυρία και πρόσκληση της κας. Χουντάση

«Στις 5/11/2019 αναρτήσατε στη διαδικτυακή εφημερίδα σας – ιστότοπο altsantiri.gr και στο τμήμα αυτής «παραπολιτικα» (https://www.altsantiri.gr/parapolitika/797944/poios-ypoyrgos-pire-dimosi...) συκοφαντικό σε βάρος μου δημοσίευμα με τίτλο «Ποιος υπουργός πήρε δημοσιογράφο από τα πρωινά πάνελ και την έκανε διπλοθεσίτισσα;» στο οποίο αναφέρετε ψευδώς εν γνώσει σας ότι δήθεν είναι παρανόμως «διπλοθεσίτισσα» στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και συγκεκριμένα ότι δήθεν εγώ καταλαμβάνω ταυτοχρόνως θέση μετακλητού υπαλλήλου και θέση δημοσιογράφου του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βορίδη, για τον οποίο μάλιστα ισχυρίζεστε επίσης ψευδώς και συκοφαντικώς, ότι δήθεν «παρανομεί» διορίζοντας με ταυτοχρόνως σε δύο θέσεις.

Τα ως άνω, όπως ήδη γνωρίζετε και οφείλετε, σε κάθε περίπτωση, να γνωρίζετε, είναι ψευδή και συκοφαντικά. Η αλήθεια είναι ότι εγώ διορίσθηκα αρχικά ως μετακλητή υπάλληλος στο πολιτικό γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκη Βορίδη με την με αριθμό 6050/198560/02-08-2019 απόφαση του ΦΕΚ Τ.Υ.Ο.Δ.Δ. 583/19.08.2019 με αριθμό βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου με αριθμό 1122317121/31-7-2019, ο δε αριθμός αυτός εμφαίνεται στο σχετικό ΦΕΚ. Στη συνέχεια, με την με αριθμό 7816/256241/09-10-2019 απόφασή του (επισυνάπτεται) ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης, με προσέλαβε ως Δημοσιογράφο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου στο Γραφείο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου. Στην ίδια αυτή με αριθμό 7816/256241/09-10-2019 απόφαση, στην παράγραφο 5. αυτής, αναγράφεται επί λέξει: «5. Η με αριθμ. πρωτ 6050/198560/02-08-2019 (ΥΟΔΔ 583) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παύει να ισχύει από 02.09.2019».

Η με αριθμό 7816/256241/09-10-2019 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βορίδη, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Τ.Υ.Ο.Δ.Δ. 895/29.10.2019 με αριθμό βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου 7710410513/15.10.2019. Είναι σαφές και ξεκάθαρο ότι εγώ ουδέποτε υπήρξα «διπλοθεσίτισσα» όπως με συκοφαντείτε στο δημοσίευμά σας, ότι η απασχόλησή μου στις ανωτέρω θέσεις στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ήταν και είναι διαδοχική και όχι ταυτόχρονη και ότι ουδέποτε ο Υπουργός παρανόμησε υπέρ μου. Ωστόσο, η ως άνω ψευδής «είδησή» σας αμέσως αναπαράχθηκε σε διαδικτυακά Μέσα του προσκείμενου σε εσάς αριστερού πολιτικού χώρου, ιδίως στους διαδικτυακούς τόπους left.gr και fonaklas.blogspot.com, εντείνοντας και επεκτείνοντας έτσι τη συκοφάντησή μου.

Τα παραπάνω αληθή, ότι δηλαδή ουδέποτε υπήρξα «διπλοθεσίτισσα», σαφώς τα γνωρίζετε και μπορούσατε να τα γνωρίζετε από το γεγονός και μόνον ότι στα δυο διαδοχικά ΦΕΚ διορισμών μου (Υ.Ο.Δ.Δ. 583/19.08.201 και Υ.Ο.Δ.Δ. 895/29.10.2019) αναφέρετε στο καθένα διαφορετικός αριθμός βεβαίωσης εγγραφής μου στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού, πράγμα που αποδεικνύει ότι δεν υφίσταται στις δύο αυτές περιπτώσεις κοινή εργασιακή σχέση. Επιπλέον, αν τηρούσατε τους κανόνες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, οφείλατε, προτού προβείτε στο ως άνω δημοσίευμα να επικοινωνήσετε μαζί μου ώστε να σας ενημερώσω για τυχόν απορίες σας. Εσείς όμως αντιθέτως, προφανώς κινούμενοι από λόγους πολιτικής εμπάθειας απέναντι στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βορίδη, παραλείψατε – προφανώς σκοπίμως – να επιβεβαιώσετε με εμένα τα ψευδή και εσφαλμένα «ευρήματά» σας, προχωρώντας έτσι στη δημοσίευση των ανωτέρων συκοφαντιών σας σε βάρος μου.

Επειδή η ως άνω συμπεριφορά σας είναι σαφέστατη παράνομη και συκοφαντική σε βάρος μου, προσβάλει δε βάναυσα την προσωπικότητά μου,

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου,

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ

Για την ως άνω παράνομη και συκοφαντική συμπεριφορά σας και

ΣΑΣ ΚΑΛΩ

Να προβείτε σε άμεση αποκατάσταση της αλήθειας, ζητώντας μου δημοσίως συγγνώμη για τα ως άνω δημοσιεύματά σας με σχετική ανάρτηση στη διαδικτυακή εφημερίδα – ιστότοπό σας altsantiri.gr, αναδημοσιεύοντας σε αυτή την παρούσα εξώδικη δήλωση, διαμαρτυρία και πρόσκλησή μου.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα με τα των επισυναπτομένων σε αυτήν εγγράφων προς εκείνο προς το οποίο απευθύνεται, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεώς του.

Αθήνα, 07/11/2019

Η εξωδίκως διαμαρτυρόμενη και προσκαλούσα, Σοφία Χουντάση».

Η επισυναπτόμενη υπ’ αριθμ. 7816/256241/09-10-2019 απόφαση του Υπουργού: 

Πηγή: Επανόρθωση για δημοσίευμα του altsantiri.gr - altsantiri

Αποποίηση ευθύνης

Ο ιστότοπος είναι μια πλήρως αυτοματοποιημένη υπηρεσία συνάθροισης, ταξινόμησης και ανάρτησης συνοπτικών ειδήσεων και νέων από άλλους ελληνικούς ειδησεογραφικούς ιστότοπους, μέσω της τεχνολογίας RSS. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την επάρκεια, ποιότητα, πληρότητα ή ακρίβεια των ειδήσεων και των νέων που δημοσιεύονται. Δείτε περισσότερα στο τμήμα "Αποποίηση Ευθύνης" των Ορων Χρήσης.

Δείτε ακόμα - Τελευταίες ειδήσεις