Πώς ψήφισε η Δημοκρατική Συμπαράταξη στην Αναθεώρηση του Συντάγματος

Τη στάση που κράτησε στην ψήφιση των άρθρων για την Αναθεώρηση του Συντάγματος έκανε γνωστή η Δημοκρατική Συμπαράταξη τονίζοντας ότι στην ψηφοφορία συμμετείχε ο Ανδρέας Λοβέρδος.
Οι άλλοι βουλευτές της ΔΗΣΥ δεν πήραν μέρος στην ψηφοφορία

Από την πρόταση της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, η ΔΗΣΥ δια του Ανδρέα Λοβέρδου ψήφισε “Ναι” για:

• το άρθρο 3 παρ. 3 (κατάργηση παραγράφου 3 του άρθρου 3)

• άρθρο 3 (εισαγωγή ερμηνευτικής δήλωσης) (προσθήκη ερμηνευτικής δήλωσης προς την κατεύθυνση κατοχύρωσης της θρησκευτικής ουδετερότητας του κράτους)

• το άρθρο 21 παρ. 1 (προς την κατεύθυνση αναγνώρισης κρατικής εγγύησης ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης για όλους, μέσα από καθολικές κοινωνικές υπηρεσίες και εισοδηματικές ενισχύσεις)

• το άρθρο 21 παρ. 3 (προς την κατεύθυνση αναγνώρισης κοινωνικού δικαιώματος στην υγεία και υποχρέωσης του κράτους να παρέχει καθολική πρόσβαση σε αποτελεσματικές παροχές υγείας μέσω του εθνικού συστήματος υγείας)

• το άρθρο 21 (προσθήκη παραγράφου 7) (προς την κατεύθυνση κατοχύρωσης του δημόσιου ελέγχου των βασικών κοινωνικών αγαθών, όπως το νερό και η ηλεκτρική ενέργεια, ώστε τα δίκτυα διανομής τους να υπόκεινται σε καθεστώς δημόσιας υπηρεσίας και να τελούν σε δημόσιο έλεγχο και προς την κατεύθυνση κατοχύρωσης των κοινών αγαθών)

• το άρθρο 22 παρ. 1 (προς την κατεύθυνση αναγνώρισης ίσης αμοιβής και ίσης αξίας ανεξάρτητα από την ηλικία)

• το άρθρο 22 παρ. 2 (προς την κατεύθυνση συνταγματικής κατοχύρωσης των συλλογικών διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό του ελάχιστου μισθού και του δικαιώματος μονομερούς προσφυγής των κοινωνικών εταίρων στη διαιτησία)

• το άρθρο 22 παρ. 5 (προς την κατεύθυνση αναγνώρισης του δικαιώματος στην κοινωνική ασφάλιση υπό την έννοια ότι το κράτος υποχρεώνεται να εξασφαλίζει αποτελεσματική προστασία έναντι όλων των ασφαλιστικών κινδύνων μέσω ενός ενιαίου συστήματος καθολικής κάλυψης, στο πλαίσιο δημόσιου αναδιανεμητικού συστήματος, που λειτουργεί βάσει των αρχών της αλληλεγγύης και της ανταποδοτικότητας)

• το άρθρο 54 παρ.4 (προς την κατεύθυνση της δυνατότητας ορισμού από ενιαίο ψηφοδέλτιο έως πέντε (5) βουλευτών απόδημου Ελληνισμού)

• το άρθρο 62 (προς την κατεύθυνση περιορισμού της βουλευτικής ασυλίας αποκλειστικά στα αδικήματα που σχετίζονται με τη βουλευτική ιδιότητα εντός ή εκτός Βουλής)

• το άρθρο 73 (προς την κατεύθυνση καθιέρωσης της λαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας)

• το άρθρο 86 παρ. 3 (προς την κατεύθυνση περιορισμού των προνομιακών ρυθμίσεων περί ποινικής ευθύνης υπουργών, ιδίως μέσω της κατάργησης της αποσβεστικής προθεσμίας και της κατάργησης της δυνατότητας αναστολής της δίωξης της προδικασίας ή της κύριας διαδικασίας)

Από τη ΔΗΣΥ ο Ανδρέας Λοβέρδος ψήφισε “Παρών” από την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ στα εξής άρθρα:

• στο άρθρο 13 παρ.5 προς την κατεύθυνση κατοχύρωσης του πολιτικού όρκου

• στο άρθρο 33 παρ. 2 προς την κατεύθυνση κατοχύρωσης του πολιτικού όρκου

• στο άρθρο 59 παρ. 1 προς την κατεύθυνση κατοχύρωσης του πολιτικού όρκου

• στο άρθρο 59 παρ. 2 προς την κατεύθυνση κατοχύρωσης πολιτικού όρκου

Από την πρόταση της ΚΟ της ΝΔ, η ΔΗΣΥ δια του Ανδρέα Λοβέρδου ψήφισε “ΝΑΙ” για:

• το άρθρο 16 παρ.2 – πρότυπα σχολεία

• το άρθρο 16 παρ. 5- Ιδιωτικά ΑΕΙ

• το άρθρο 16 παρ. 6- καθηγητές ΑΕΙ

• το άρθρο 16 παρ. 7 – επαγγελματική εκπαίδευση

• το άρθρο 16 παρ. 8 – ιδιωτικά εκπαιδευτήρια

• το άρθρο 25 παρ. 2 – ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

• το άρθρο 29 παρ. 2 – έλεγχος εκλογικών δαπανών

• το άρθρο 32 παρ. 3 – εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας

• το άρθρο 32 παρ. 4 – αποσύνδεση εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας από γενικές εκλογές

• το άρθρο 33 παρ. 2 – όρκος Προέδρου της Δημοκρατίας

• το άρθρο 35 παρ. 2 – αρμοδιότητες Προέδρου της Δημοκρατίας

• το άρθρο 35 (προσθήκη παρ. 4) – Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών

• το άρθρο 41 παρ.2 (κατάργηση παραγράφου) – κατάργηση λόγου πρόκλησης εκλογών

• το άρθρο 44 παρ. 3- διαγγέλματα Προέδρου της Δημοκρατίας

• το άρθρο 51 παρ. 4 – εκτός Επικράτειας εκλογείς

• το άρθρο 53 παρ.4- κυβερνητική σταθερότητα

• το άρθρο 54 παρ.1 – εξασφάλιση κυβερνησιμότητας

• το άρθρο 59 παρ. 1 – όρκος βουλευτών

• το άρθρο 62 παρ. 1 – περιορισμός βουλευτικής ασυλίας

• το άρθρο 68 παρ. 2 – δικαιώματα κοινοβουλευτικών μειοψηφιών

• το άρθρο 70 παρ. 6 – κοινοβουλευτικός έλεγχος

το άρθρο 86 παρ. 3 (κατάργηση παραγράφου) – κατάργηση διάταξης περί αποσβεστικής προθεσμίας

• το άρθρο 89 παρ. 4 – ασυμβίβαστα δικαστών

• το άρθρο 93 (προσθήκη παραγράφου 5) – επιτάχυνση απονομής δικαιοσύνης

• το άρθρο 94 παρ. 4 κατάργηση δικονομικών προνομίων δημοσίου

• το άρθρο 101 (προσθήκη παρ. 5) ψηφιακός μετασχηματισμός του δημόσιου τομέα

• το άρθρο 102 παρ. 5 – οικονομικά ΟΤΑ

• το άρθρο 103 παρ. 7 – αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων

• το άρθρο 110 παρ. 6 (κατάργηση παραγράφου) – κατάργηση διάταξης περί Αναθεώρησης

• το άρθρο 112 παρ. 2 (κατάργηση παραγράφου) – κατάργηση μεταβατικής διάταξης

• το άρθρο 112 παρ. 3 (κατάργηση παραγράφου_- κατάργηση μεταβατικής διάταξης

• το άρθρο 112 παρ. 4 (κατάργηση παραγράφου_- κατάργηση μεταβατικής διάταξης

• το άρθρο 113 (κατάργηση) – κατάργηση μεταβατικού άρθρου

• το άρθρο 114 παρ. 1 – περί ισχύος άρθρων 30 και 32 του Συντάγματος

• το άρθρο 114 παρ. 2 (κατάργηση παραγράφου) – κατάργηση μεταβατικής διάταξης

• το άρθρο 115 παρ. 1 – παραπομπή εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων ενώπιον του ΕΣ

• το άρθρο 115 παρ. 2 – σύνθεση ΑΕΔ

• το άρθρο 115 παρ. 3 (κατάργηση παραγράφου) – κατάργηση μεταβατικής διάταξης)

• το άρθρο 115 παρ. 4 (κατάργηση παραγράφου)- κατάργηση μεταβατικής διάταξης)

• το άρθρο 117 παρ. 3 (κατάργηση παραγράφου)- κατάργηση μεταβατικής διάταξης)

• το άρθρο 117 παρ. 5 (κατάργηση παραγράφου)- κατάργηση μεταβατικής διάταξης)

• το άρθρο 117 παρ. 6 (κατάργηση παραγράφου)- κατάργηση μεταβατικής διάταξης)

• το άρθρο 117 παρ. 7 (κατάργηση παραγράφου)- κατάργηση μεταβατικής διάταξης)

• το άρθρο 119 παρ. 1 ((κατάργηση παραγράφου)- κατάργηση μεταβατικής διάταξης)

Από την πρόταση της ΝΔ, η ΔΗΣΥ δήλωσε “Παρών” για:

• το άρθρο 25 παρ. 4 – περί εθελοντισμού

• το άρθρο 79 παρ. 8 – έκθεση Ελεγκτικού Συνεδρίου

• το άρθρο 79 (προσθήκη παρ. 9) – απολογισμός κρατικά επιδοτούμενων φορέων

Από τις συμπληρωματικές προτάσεις βουλευτών που συγκέντρωσαν άνω των 50 υπογραφών, η ΔΗΣΥ ψήφισε “Ναι” για:

• το άρθρο 5 παρ. 2 (Συμπληρωματική πρόταση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ προς την κατεύθυνση κατοχύρωσης της απόλυτης προστασίας ζωής, τιμής και ελευθερίας χωρίς διάκριση φύλου, ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού)

• άρθρο 24 Α (εισαγωγή νέας διάταξης) (Συμπληρωματική πρόταση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και ανεξάρτητου βουλευτή προς την κατεύθυνση προστασίας της άγριας ζωής, της ευζωίας όλων των ζωϊκών ειδών και ιδίως καθιέρωσης αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης, φύλαξης, μεταφοράς και εισαγωγής τους)

• το άρθρο 38 παρ. 2 (Συμπληρωματική πρόταση του Ε΄αντιπροέδρου της Βουλής Δημήτρη Κρεμαστινού, και βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ, Ένωσης Κεντρώων, ανεξάρτητων βουλευτών: ορισμός αναπληρωτή πρωθυπουργού σε περίπτωση αδυναμίας επιτέλεσης των πρωθυπουργικών καθηκόντων από τον πρωθυπουργό για λόγους υγείας. Συμπεριλαμβάνεται στην πρόταση της ΔΗΣΥ)

• το άρθρο 96 παρ.5 -Δικαστικό Σώμα ΕΔ

• άρθρο 101 παρ. 3 (Συμπληρωματική πρόταση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ προς την κατεύθυνση της αναγνώρισης γενικού τεκμηρίου αρμοδιότητας επί των τοπικών δημοσίων υποθέσεων στους ΟΤΑ με βάση τις αρχές της εγγύτητας και της επικουρικότητας)

• άρθρο 101 παρ. 4 (Συμπληρωματική πρόταση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς την κατεύθυνση της εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας της διοίκησης και της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των νησιωτικών και ορεινών περιοχών)

• άρθρο 101 (εισαγωγή ερμηνευτικής παραγράφου) (Συμπληρωματική πρόταση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς την κατεύθυνση προσαρμογής του διοικητικού μοντέλου στο περιβάλλον των νησιωτικών και ορεινών περιοχών με την εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων και την παροχή κινήτρων στους δημοσίους υπαλλήλους)

• άρθρο 108 παρ. 2 (επαναδιατύπωση παραγράφου) (Συμπληρωματική πρόταση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ (μετά την επιτροπή): “οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες του ΣΑΕ που έχει ως αποστολή του την έκφραση όλων των δυνάμεων απανταχού του ελληνισμού”).

(ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Αποποίηση ευθύνης

Ο ιστότοπος είναι μια πλήρως αυτοματοποιημένη υπηρεσία συνάθροισης, ταξινόμησης και ανάρτησης συνοπτικών ειδήσεων και νέων από άλλους ελληνικούς ειδησεογραφικούς ιστότοπους, μέσω της τεχνολογίας RSS. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την επάρκεια, ποιότητα, πληρότητα ή ακρίβεια των ειδήσεων και των νέων που δημοσιεύονται. Δείτε περισσότερα στο τμήμα "Αποποίηση Ευθύνης" των Ορων Χρήσης.

Δείτε ακόμα - Τελευταίες ειδήσεις