Οροι χρήσης

Ο Ιστότοπος μας παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του τις υπηρεσίες του υπό τους παρακάτω όρους χρήσης. Οι χρήστες/επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους χρήσης. Η περιήγηση και χρήση του ιστοτόπου συνεπάγεται την ρητή αποδοχή των όρων αυτών.

Τι είναι και πως λειτουργεί

O Ιστότοπος είναι μια πλήρως αυτοματοποιημένη υπηρεσία συνάθροισης και παρουσίασης συνοπτικών ειδήσεων και άρθρων από άλλους ελληνικούς ειδησεογραφικούς ιστοτόπους (εφεξής "Τρίτοι Ιστότοποι"). Η συλλογή, ταξινόμηση και ανάρτηση των συνόψεων των ειδήσεων/άρθρων στον Ιστότοπο γίνεται αυτόματα με χρήση της τεχνολογίας ροών RSS (Rich Site Summary (Σύνοψη Πλουσίας Σελίδας)), η οποία είναι προτυποποιημένη μέθοδος διαμοιρασμού ψηφιακού περιεχομένου μέσω του Διαδικτύου και παρέχεται από όλους σχεδόν τους μεγάλους ελληνικους ειδησεογραφικούς ιστοτόπους για ευκολία των χρηστών.

Με χρήση της τεχνολογίας ροών RSS, οποιοσδήποτε χρήστης του Διαδικτύου μπορεί να ενημερώνεται αυτομάτως για νέες ειδήσεις και άρθρα, αρκεί να έχει εγγραφεί ως συνδρομητής στην αντίστοιχη υπηρεσία RSS του εκάστοτε ιστοτόπου. Συνήθως η διαδικασία εγγραφής στην υπηρεσία RSS κάθε ιστοτόπου απαιτεί ένα λογισμικό «αναγνώστη» όπου ο χρήστης πληκτρολογεί τη διεύθυνση URL της υπηρεσίας RSS ώστε να εγγραφεί σε αυτήν ως συνδρομητής. Η διαδικασία εγγραφής πρέπει να επαναλαμβάνεται για κάθε υπηρεσία RSS κάθε διαφορετικού ιστοτόπου. Το λογισμικό ελέγχει τακτικά για ενημερώσεις περιεχομένου τις συγκεκριμένες υπηρεσίες RSS, στις οποίες είναι εγγεγραμμένος ο χρήστης, και αυτόματα συγκεντρώνει τίτλους και συνόψεις ειδήσεων για να τα προβάλλει στον χρήστη.

Ο Ιστότοπος είναι ουσιαστικά ένας online news aggregator, δηλαδή ένα διαδικτυακό λογισμικό συνάθροισης τίτλων και συνόψεων ειδήσεων από ροές RSS τρίτων ιστοτόπων. Είναι ρυθμισμένο να συγκεντρώνει και να δημοσιεύει αυτόματα τις ενημερώσεις περιεχομένου (νέες ειδήσεις) που παρέχουν οι υπηρεσίες RSS δημοφιλών ειδησεογραφικών ιστότοπων του ελληνικού διαδικτύου. Κάθε είδηση που δημοσιεύεται στον Ιστότοπο έχει πάντα και αποκλειστικά τη μορφή της σύνοψης που παρέχει η υπηρεσία RSS του εκάστοτε τρίτου ιστοτόπου. Επιπρόσθετα στο τέλος κάθε είδησης υπάρχει πάντα ενεργός σύνδεσμος (κουμπί) για την μετάβαση στον εκάστοτε Τρίτο Ιστότοπο προκειμένου ο χρήστης να διαβάσει την πλήρη είδηση στην Πηγή από την οποία προέρχεται και στην πλήρη μορφή της.

Λόγω της φύσης του Ιστοτόπου ως αυτόματου συναθροιστή ειδησεογραφίας από Τρίτους ιστοτόπους, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την επάρκεια, ποιότητα, πληρότητα ή ακρίβεια των ειδήσεων και των άρθρων που δημοσιεύονται ούτε για το πως θα χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες αυτές από τους χρήστες. Δείτε περισσότερα στο τμήμα "Αποποίηση Ευθύνης" των Ορων Χρήσης.

Επιπρόσθετα, ο Ιστότοπος προσφέρει στους επισκέπτες μια συλλογή υπηρεσιών, σελίδων, πηγών συμπεριλαμβανομένων διαφόρων εργαλείων επικοινωνίας, ηλεκτρονικούς χώρους μαζικής πρόσβασης και επικοινωνίας των χρηστών, υπηρεσίες/σελίδες προσωπικού χαρακτήρα και περιεχομένου. Στις σελίδες του ιστοτόπου συμπεριλαμβάνονται διαφημίσεις κάθε μορφής. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στον ιστότοπο, υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά προβλέπεται το αντίθετο.

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του ιστοτόπου και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet). Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του ιστοτόπου.
Ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες.

Διαφήμιση

Ο Ιστότοπος εμπεριέχει και διαφημιστικό χώρο. Οι διαφημιζόμενοι προμηθευτές φέρουν την ευθύνη απέναντι στον καταναλωτή για τα προϊόντα/υπηρεσίες τους καθώς και για τις απαραίτητες εγγυήσεις, αδειοδοτήσεις, εγγραφές σε αρχές/μητρώα και σημάνσεις των προϊόντων/υπηρεσιών τους.

Πνευματική Ιδιοκτησία - Αδεια χρήσης

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Επίσης, ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα διενέργειας, ψηφοφορίας, gallops, ανάλυσης και σχολιασμού πάνω σε πολιτικά, κοινωνικά, και οικονομικά ζητήματα. Κάθε συμπέρασμα, εκτίμηση, πόρισμα, μιας τέτοιας ψηφοφορίας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ιστοτόπου.

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστοτόπους

O Ιστότοπος περιλαμβάνει συνδέσμους ("links") προς άλλους ιστοτόπους οι οποίοι και δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα).

Ο Ιστότοπος δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστότοπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στους αντίστοιχους ιστοτόπους και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Ο Ιστότοπος σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε τρόπο.

Προστασία Δεδομένων

Μέσω του ιστοτόπου μας, γίνεται συλλογή δεδομένων όπως περιγράφεται αναλυτικά στην Πολιτική Απορρήτου μας. Για παράδειγμα καταγράφονται τα «domains» από τα οποία προέρχονται οι επισκέψεις και γίνεται μέτρηση των δραστηριοτήτων των επισκεπτών στον δικτυακό τόπο, αλλά με τρόπο που τα συλλεγόμενα στοιχεία παραμένουν μη προσωποπαγή, δηλαδή ανίκανα να προσδιορίσουν την ταυτότητα του χρήστη. Οι πληροφορίες αυτές ονομάζονται και δεδομένα «clickstream» και χρησιμοποιούνται και αναλύονται μόνο αθροιστικά, με σκοπό την κατανόηση τάσεων και μοτίβων.

Ο Ιστότοπος δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα που παρέχουν οι επισκέπτες/χρήστες, όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους. Για το σκοπό αυτό έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα τεχνικής ασφαλείας των δεδομένων των χρηστών.

Εντούτοις, αν και ο Ιστότοπος καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προστατευθούν τα ανωτέρω στοιχεία, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι ως άνω τεχνολογίες και διαδικασίες δεν θα προσβληθούν ποτέ και κατά οποιοδήποτε τρόπο. Επιπλέον, στις ιστοσελίδες του ιστοτόπου ενδέχεται να γίνεται συλλογή προσωπικών δεδομένων από Συνεργάτες και Παρόχους Τεχνολογίας, όπως για παράδειγμα για την καταμέτρηση των επισκέψεων.

Προς τούτο, εάν υποπέσει στην αντίληψή οποιουδήποτε επισκέπτη/χρήστη οποιαδήποτε παράνομη, κακόβουλη, μη ενδεδειγμένη ή αθέμιτη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση του Ιστοτόπου, αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως γνωστοποιήσει το γεγονός άμεσα τους αρμόδιους διαχειριστές.

Για περισσότερα σχετικά με το απόρρητο και τα δεδομένα σας, διαβάστε την αναλυτική Πολιτική Απορρήτου μας.

Χρηση cookies

O Ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη, τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών του ιστοτόπου, για στατιστική μέτρηση των περιοχών και υπηρεσιών μας που ειναι δημοφιλείς αλλά και για λόγους marketing.

Ο επισκέπτης / χρήστης του κόμβου μπορεί να ρυθμίσει τον φυλλομετρητή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του ιστοτόπου είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.

Για περισσότερα σχετικά με το cookies, και τις δυνατότητες που έχετε για την απόρριψή τους, διαβάστε την αναλυτική Πολιτική Cookies μας.

Ασφάλεια

Αν και ο Ιστότοπος καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προστατευθεί από ψηφιακούς ιούς ή/και οποιουδήποτε άλλου είδους βλαβερά ή καταστροφικά αρχεία ή/και προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από τέτοια στοιχεία.

Συνεπώς η ακεραιότητα και διαφύλαξη των λογισμικών συστημάτων και του εξοπλισμού κάθε επισκέπτη/χρήστη εναπόκειται στη δική του επιμέλεια ο Ιστότοπος δε θα φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση προσβολής του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (software και hardware) των χρηστών από “ιούς” και άλλα βλαβερά αρχεία όπως αυτά εκτίθενται παραπάνω.

Αποποίηση ευθύνης

Τα κείμενα του Κουτσομπολιό διατίθενται ως είναι, χωρίς καμία απολύτως εγγύηση ορθότητας. Οι υπεύθυνοι του ιστοτόπου δεν προσφέρουν δημοσιογραφικές υπηρεσίες, επιστημονικές συμβουλές, ή κάποιου άλλου είδους υπηρεσίες. Αντίθετα, όπως περιγράφεται παραπάνω, ο Ιστότοπος είναι αποκλειστικά ένας διαδικτυακός συναθροιστής ειδησεογραφίας, δηλαδή συλλέγει αυτόματα και παρέχει πληροφορίες (συνόψεις ειδήσεων) που είναι δημόσια διαθέσιμες σε άλλους ιστοτόπους στο Διαδίκτυο. Οι υπεύθυνοι του ιστοτόπου δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για την επάρκεια, ποιότητα, πληρότητα ή ακρίβεια αυτών των συνόψεων των ειδήσεων και των άρθρων που δημοσιεύει ο Ιστότοπος ούτε για το πως θα χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες αυτές από τους χρήστες. O Ιστότοπος δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης εξαιτίας των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του δικτυακού τόπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του ιστοτόπου παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο.

Ο Ιστότοπος δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

Επίσης ο ιστότοπος δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Είναι ευθύνη του χρήστη να προστατεύσει τα δεδομένα του υπολογιστή του με χρήση κατάλληλου λογισμικού προστασίας από κακόβουλο λογισμικό

Όλα τα σχόλια που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα εκφράζουν αποκλειστικά τους χρήστες που τα δημοσίευσαν και όχι τους υπεύθυνους του ιστοτόπου.

Διαφήμιση

Ο Ιστότοπος εμπεριέχει και διαφημιστικό χώρο. Οι διαφημιζόμενοι προμηθευτές φέρουν την ευθύνη απέναντι στον καταναλωτή για τα προϊόντα/υπηρεσίες τους καθώς και για τις απαραίτητες εγγυήσεις, αδειοδοτήσεις, εγγραφές σε αρχές/μητρώα και σημάνσεις των προϊόντων/υπηρεσιών τους.

Πνευματική Ιδιοκτησία - Αδεια χρήσης

Εκτός των όσων ρητά αναφέρονται παραπάνω για τις συνόψεις ειδήσεων που παρέχονται μέσω των υπηρεσιών RSS από Τρίτους ιστοτόπους και επομένως υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα των Τρίτων Ιστότοπων, το υπόλοιπο περιεχόμενο του ιστοτόπου συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Ωστόσο, όλα τα κείμενα του ιστοτόπου είναι ελεύθερα διαθέσιμα υπό την άδεια Creative Commons Attribution 4.0. Αυτο σημαίνει ότι μπορείτε να επαναχρησιμοποιησετε τα κείμενα αυτά με την προϋπόθεση αναφορά της αρχικής Πηγής, π.χ. Πηγή koytsompolio.gr

Επίσης, ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα διενέργειας, ψηφοφορίας, gallops, ανάλυσης και σχολιασμού πάνω σε πολιτικά, κοινωνικά, και οικονομικά ζητήματα. Κάθε συμπέρασμα, εκτίμηση, πόρισμα, μιας τέτοιας ψηφοφορίας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ιστοτόπου.

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστοτόπους

O Ιστότοπος περιλαμβάνει συνδέσμους ("links") προς άλλους ιστοτόπους οι οποίοι και δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα).

Ο Ιστότοπος δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστότοπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στους αντίστοιχους ιστοτόπους και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Ο Ιστότοπος σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε τρόπο.

Προστασία Δεδομένων

Μέσω του ιστοτόπου μας, γίνεται συλλογή δεδομένων όπως περιγράφεται αναλυτικά στην Πολιτική Απορρήτου μας. Για παράδειγμα καταγράφονται τα «domains» από τα οποία προέρχονται οι επισκέψεις και γίνεται μέτρηση των δραστηριοτήτων των επισκεπτών στον δικτυακό τόπο, αλλά με τρόπο που τα συλλεγόμενα στοιχεία παραμένουν μη προσωποπαγή, δηλαδή ανίκανα να προσδιορίσουν την ταυτότητα του χρήστη. Οι πληροφορίες αυτές ονομάζονται και δεδομένα «clickstream» και χρησιμοποιούνται και αναλύονται μόνο αθροιστικά, με σκοπό την κατανόηση τάσεων και μοτίβων.

Ο Ιστότοπος δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα που παρέχουν οι επισκέπτες/χρήστες, όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους. Για το σκοπό αυτό έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα τεχνικής ασφαλείας των δεδομένων των χρηστών.

Εντούτοις, αν και ο Ιστότοπος καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προστατευθούν τα ανωτέρω στοιχεία, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι ως άνω τεχνολογίες και διαδικασίες δεν θα προσβληθούν ποτέ και κατά οποιοδήποτε τρόπο. Επιπλέον, στις ιστοσελίδες του ιστοτόπου ενδέχεται να γίνεται συλλογή προσωπικών δεδομένων από Συνεργάτες και Παρόχους Τεχνολογίας, όπως για παράδειγμα για την καταμέτρηση των επισκέψεων.

Προς τούτο, εάν υποπέσει στην αντίληψή οποιουδήποτε επισκέπτη/χρήστη οποιαδήποτε παράνομη, κακόβουλη, μη ενδεδειγμένη ή αθέμιτη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση του Ιστοτόπου, αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως γνωστοποιήσει το γεγονός άμεσα τους αρμόδιους διαχειριστές.

Για περισσότερα σχετικά με το απόρρητο και τα δεδομένα σας, διαβάστε την αναλυτική Πολιτική Απορρήτου μας.

Χρηση cookies

O Ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη, τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών του ιστοτόπου, για στατιστική μέτρηση των περιοχών και υπηρεσιών μας που ειναι δημοφιλείς αλλά και για λόγους marketing.

Ο επισκέπτης / χρήστης του κόμβου μπορεί να ρυθμίσει τον φυλλομετρητή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του ιστοτόπου είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.

Για περισσότερα σχετικά με το cookies, και τις δυνατότητες που έχετε για την απόρριψή τους, διαβάστε την αναλυτική Πολιτική Cookies μας.

Ασφάλεια

Αν και ο Ιστότοπος καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προστατευθεί από ψηφιακούς ιούς ή/και οποιουδήποτε άλλου είδους βλαβερά ή καταστροφικά αρχεία ή/και προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από τέτοια στοιχεία.

Συνεπώς η ακεραιότητα και διαφύλαξη των λογισμικών συστημάτων και του εξοπλισμού κάθε επισκέπτη/χρήστη εναπόκειται στη δική του επιμέλεια ο Ιστότοπος δε θα φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση προσβολής του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (software και hardware) των χρηστών από “ιούς” και άλλα βλαβερά αρχεία όπως αυτά εκτίθενται παραπάνω.

Creative Commons License
Ολα τα κείμενα του Ιστοτόπου είναι ελεύθερα διαθέσιμα υπό την άδεια Creative Commons Attribution 4.0.