Τρεις μύθοι και προκαταλήψεις γύρω από το σeξ - Αν και η πληροφόρηση είναι μεγαλύτεροι ορισμένοι μύθοι παραμένουν