Αντεροβγάλτης - Επεισόδιο 3 - Αυτός που μπορεί (είναι ο Επιθεωρητής)