Μανιφέστο για τη Νέα γενιά

*Γράφει ο Θοδωρής Δουλουμπέκης, Υποψήφιος Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία

Καμία δύναμη αλλαγής δεν είναι μεγαλύτερη από τη νεότητα.

Κανείς δε νιώθει περισσότερο ευρωπαίος από τους νέους μας.

Σε αυτές τις εκλογές για την Ευρώπη οι νέοι πρέπει να την πάρουν ξανά στα χέρια τους.

Να την πάρουμε πίσω από τις εθνικές και απρόσωπες ελίτ που την έχουν μετατρέψει σε μια ένωση ανισοτήτων που δουλεύει για λίγους.

Να τη διεκδικήσουμε και να την κάνουμε ξανά ένα χώρο ελεύθερης έκφρασης και κινητικότητας, να την κάνουμε ένα πολύχρωμο διαπολιτισμικό εγχείρημα  ειρήνης και συνεργασίας που θα επιτρέπει στην καθεμία και τον καθένα να ονειρευτεί ξανά, να δημιουργήσει, να προοδεύσει.

Να την κάνουμε μια Ένωση που το κάθε νέο άτομο ανεξάρτητα από το φύλο του ή το σεξουαλικό προσανατολισμό του θα μπορεί να απολαύσει την απόλυτη ανθρωπότητα, που θα μπορεί η κάθε νέα και νέος μας ανεξάρτητα από το οικογενειακό του δέντρο, να αποκτήσει τις δεξιότητες για να διαμορφώσει το μέλλον του.

Οι νέοι μας θέλουμε να είναι πολιτικοί παραγωγοί, να πάρουν την εξουσία, να διαμορφώνουν την ατζέντα, να συμμετέχουν. Πρέπει να τους εμπιστευτούμε όπως τους αξίζει.

Να στοχεύσουμε στην ενίσχυση και βελτίωση της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών (ΕΠΠ) ως εργαλείο για τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής, μέσω της υποχρεωτικής τεκμηριωμένης αιτιολόγησης της έγκρισης ή μη μιας ΕΠΠ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, της δωρεάν αρωγής και διαμεσολάβησης στους διοργανωτές μιας ΕΠΠ από τα κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe-Direct και τις αντιπροσωπείες της Επιτροπής στα κράτη μέλη και της επέκτασης του δικαιώματος κατάθεσης ΠΠΠ και στους μόνιμους κατοίκους της Ε.Ε., πέραν των πολιτών, (κάτοχοι Μπλε Κάρτας και Πρόσφυγες), αλλά και στους πολίτες της ΕΕ που κατοικούν εκτός αυτής.

Να επιστρατεύσουμε νέα μέσα προβολής όλων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για νέους, για να προσεγγιστούν κυρίως οι νέοι που προέρχονται από μη προνομιούχα περιβάλλοντα, οι οποίοι και παραδοσιακά αποκλείονται από πολλούς διαύλους επικοινωνίας.

Θέλουμε μια Ευρώπη που θα επενδύει στον πολιτισμό και τους νέους. Εξάλλου ο πολιτισμός έχει μια μετασχηματιστική δύναμη που μπορεί να συμβάλει στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής και της δέσμευσης των νέων στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων. Θέλουμε οι νέοι να έχουν κριτική σκέψη, να αναπτύξουν τις δικές τους ιδέες, να είναι ανεξάρτητοι, δημιουργικοί. Οι νέοι πρέπει να ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε πολιτιστικές δραστηριότητες. Να διεκδικήσουμε την εισαγωγή ενός χρηματοδοτούμενου πάσο πρόσβασης σε δράσεις πολιτισμού για κάθε νέα και νέο 17 και 18 χρονών. Να μπορεί να το χρησιμοποιήσει είτε ως παραγωγός είτε ως καταναλωτής πολιτισμού. Να μπορεί να ταξιδέψει στην Ευρώπη. Να οικοδομήσουν την ευρωπαϊκή ιθαγένεια.

Η πρόοδος και οι δυνατότητες της κάθε εποχής δεν πρέπει να περιορίζονται στους λίγους που έχουν τις δυνατότητες. Για εμάς η ισότητα αφορά την απόλαυση των αγαθών. Για εμάς κανένας νέος δεν πρέπει να μένει πίσω.

Κανένας νέος που θα θέλει να σπουδάσει, να επιμορφωθεί ή να αποκτήσει ειδικές γνώσεις να μη βρίσκει εμπόδια εξαιτίας της οικονομικής ή κοινωνικής του κατάστασης. Αυτή είναι η Ευρώπη των πολλών.

Όλοι οι νέοι θα πρέπει να μπορούν να επωφεληθούν από το Erasmus +. Θα πρέπει όμως να γίνει κοινωνικά δικαιότερο. Πρέπει να το διευρύνουμε περαιτέρω για ότι αφορά την προσβασιμότητα και να ενισχύσουμε τη χρηματοδότηση του έτσι ώστε οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι τεχνικοί και οι επαγγελματίες μαθητευόμενοι να μπορούν να επωφεληθούν περισσότερο από το πρόγραμμα.

Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι κανείς μαθητής ή φοιτητής δε θα στερείται της δυνατότητας τους να αποκτήσει τη γνώση εξαιτίας της έλλειψης στέγης ή φαγητού ή συγγραμμάτων ή τρόπου μετακίνησης. Ότι κανείς φοιτητής ή μαθητής δε θα στερείται πρόσβασης σε ενέργεια και πληροφορία. Η Ευρώπη που πιστεύει στους νέους είναι η Ευρώπη που τους προστατεύει. Να επεκταθεί η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων ώστε να διασφαλίζει σε κάθε φοιτητή με χαμηλά εισοδήματα ή με περιορισμένη πρόσβαση όλα όσα χρειάζεται για να έχει πρόσβαση στη γνώση. Να του εξασφαλίζει κατοικία, διατροφή, πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η Ευρώπη που ανέχεται το συναίσθημα μιας νέας κοπέλας που δεν μπορεί να πάει να σπουδάσει γιατί δεν έχουν πόρους οι γονείς της είναι η Ευρώπη των λίγων.

Όσα συνέβησαν με τον αποκλεισμό των νέων από τη χαρά της δημιουργίας, από την αξιοπρεπή ζωή, από την εργασία, αυτή η πολιτική επιλογή των συντηρητικών και οικονομικά φιλελευθέρων δεν πρέπει να συμβεί ξανά.

Η δική μας Ευρώπη πρέπει να είναι μια Ένωση που θα εξασφαλίζει ότι όλοι οι νέοι που τελειώνουν την εκπαίδευσή τους θα τους προσφέρεται εργασία, μαθητεία, πρακτική άσκηση ή ευκαιρία για συνεχιζόμενη εκπαίδευση εντός τεσσάρων μηνών, αφού τελειώσουν το σχολείο ή χάσουν τη δουλειά τους. Η εργασία και η αξιοπρέπεια δεν είναι προνόμιο είναι υποχρέωση της κοινωνίας προς τους νέους της. Είναι η δύναμη της για να εξελίσσεται ισόρροπα και δίκαια. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η Εγγύηση Νέων θα έχει επαρκή χρηματοδότηση και θα αποτελέσει μόνιμο χαρακτηριστικό του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Να επεκταθεί και να αυξηθούν τα κονδύλια της εγγύησης για τη νεολαία. Να εξασφαλίζει ότι θα προσεγγίζει περισσότερους νέους, μεταξύ άλλων επεκτείνοντας την ηλικία των επιλέξιμων νέων σε 30. Να διαθέσουμε την εγγύηση για τη νεολαία σε όλους τους νέους, ώστε να αποτελέσει το βήμα προς την κατεύθυνση της ποιοτικής απασχόλησης.

Η ατομοκρατία δεν ευνόησε ποτέ τις κοινότητες. Θέλουμε οι νέοι μας να συνεργάζονται. Ξέρουν να το κάνουν. Θέλουμε επενδύσεις στη συνεργατική επιχειρηματικότητα, στην έρευνα και την καινοτομία. Την ιστορία της δικής μας Ευρώπης θα τη γράψουν οι ομάδες νέων μέσα σε σύγχρονες θερμοκοιτίδες δίπλα σε εργαζόμενους νεολαίας που θα αναπτύσσουν ιδέες που θα ευνοούν διαγενεακά αλληλέγγυα το συλλογικό συμφέρον.

Η δική μας Ευρώπη, η βαθιά ενωμένη Ευρώπη, δεν κάνει διακρίσεις. Εξασφαλίζει πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα σε όλους άσχετα με το από ποια χώρα της Ένωσης προέρχεται. Αλλιώς δεν είναι Ένωση. Είναι μια ψηφιακή ένωση που ευνοεί την καθεμία και τον καθένα ανάλογα με τις ανάγκες του. Είναι μια κοινωνική ένωση που αντιλαμβάνεται όλες τις νέες μορφές εργασίας (πχ εργάτες πλατφόρμας) και φροντίζει για τη συλλογική διευρωπαϊκή ασφάλιση των εργαζομένων.

Οι νέοι της Ευρώπης έχουν ένα σπίτι. Την Ευρώπη. Θέλουμε να έχουν και ένα μέλλον. Κοινό. Γι αυτό ενώνουμε δυνάμεις. Γι αυτό θα αγωνιστούμε .

Για την Ευρώπη των πολλών, για την Ευρώπη της νέας γενιάς!

Για να μπορέσουν οι νέοι μας να ερωτευτούν ξανά.

Αποποίηση ευθύνης

Ο ιστότοπος είναι μια πλήρως αυτοματοποιημένη υπηρεσία συνάθροισης, ταξινόμησης και ανάρτησης συνοπτικών ειδήσεων και νέων από άλλους ελληνικούς ειδησεογραφικούς ιστότοπους, μέσω της τεχνολογίας RSS. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την επάρκεια, ποιότητα, πληρότητα ή ακρίβεια των ειδήσεων και των νέων που δημοσιεύονται. Δείτε περισσότερα στο τμήμα "Αποποίηση Ευθύνης" των Ορων Χρήσης.

Δείτε ακόμα - Τελευταίες ειδήσεις