ΣτΕ: Ίδιο επίδομα θέσης ευθύνης δικαιούνται όλοι οι προϊστάμενοι σε Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέαΣτΕ: Ίδιο επίδομα θέσης ευθύνης δικαιούνται όλοι οι προϊστάμενοι σε Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέαΑντισυνταγματική έκρινε το ΣτΕ την άνιση μισθολογική μεταχείριση

που είχαν οι προϊστάμενοι των τμημάτων της Ιατρικής και Νοσηλευτικής

υπηρεσίας των νοσοκομείων σε σχέση με τους προϊσταμένους διοικητικών


υπηρεσιών, καθώς οι τελευταίοι έπαιρναν μεγαλύτερο επίδομα θέσης, αν και

οι πρώτοι λάμβαναν επιπλέον και επίδομα ανθυγιεινής εργασίας. 


Στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο είχαν προσφύγει 17 εργαζομένου του

νοσοκομείου Ευαγγελισμός, οι οποίοι έπαιρναν επίδομα θέσης 250 ευρώ ,ενώ

οι προϊστάμενοι των διοικητικών υπηρεσιών λάμβαναν 290 ευρώ. Η μείωση

ήρθε με μνημονιακό νόμο του 2015 για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής

κρίσης.


Σύμφωνα με το σκεπτικό των δικαστών (874/2018) η συγκεκριμένη μείωση

«αντίκειται στην αρχή της ισότητας που κατοχυρώνεται με το άρθρο 4

παρ.1  του Συντάγματος , δεδομένου ότι η εξαίρεση των προϊσταμένων

τμημάτων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων…δεν παρίσταται

δικαιολογημένη, ενόψει και των αναφερόμενων στην αιτιολογική έκθεση του

νόμου αυτού , κατά την οποία το σύστημα αμοιβών που θεσπίζεται υπόκειται

μεταξύ άλλων στις αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας , που

κατοχυρώνονται με την μισθολογική εξέλιξη, ανάλογα με τα τυπικά και

ουσιαστικά προσόντα του υπαλλήλου, καθώς και με την προσωπική του

απόδοση, δηλαδή την προσωπική του αξία και ικανότητα , που αποτιμάται

για κάθε πρόσωπο με ίσους όρους , σε συνάρτηση με το επίπεδο θέσης

ευθύνης  που κατέχει , τις συγκεκριμένες συνθήκες εργασίας , την άσκηση

των αρμοδιοτήτων και την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας

στην οποία ανήκει…»


Οι ανώτατοι δικαστές σημειώνουν ακόμη ότι το γεγονός πως οι υπάλληλοι

λαμβάνουν και το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας δεν

δικαιολογεί την επίμαχη μείωση, αφού το πρώτο επίδομα καταβάλλεται για

άλλο λόγο.

Οι δύο μειοψηφούσες απόψεις ανέφεραν αφενός η μία(Αντιπρόεδρος Αθανάσιος

Ράντος, οι Σύμβουλοι

Αικ.Χριστοφορίδου,Μ.Κωνσταντινίδου,Μ.Γκορτζολίδου,Α.Χλαμπέα,Σ.Βιτάλη και

η Πάρεδρος Α,Σδράκα) ότι η προσφυγή πρέπει να απορριφθεί καθώς οι εν

λόγω υπάλληλοι λάμβαναν και επίδομα ανθυγιεινής εργασίας , αφετέρου η

άλλη (όπως διατυπώθηκε από τον Σύμβουλο Μ.Πικραμένο)  ότι η επίμαχη

ρύθμιση για τους προισταμένους  τμημάτων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των

νοσοκομείων δεν αντίκειται στη συνταγματική αρχή της ισότητας, και ότι

«σε κάθε περίπτωση η διαφοροποίηση αυτή δεν συνιστά εκδήλως άνιση

μεταχείριση, ώστε να υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο».

 Πηγή 

Κατηγορία: 

Δείτε ακόμα - Τελευταίες ειδήσεις

Share: